Bygherrerådgivning og Byggeledelse i København og omegn

Klimapartneren sikrer at dit projekt realiseres inden for afsatte tid og budget

Lad ét firma tage styringen fra start til slut

Klimapartnerens bygherrerådgivere har en bred vifte af kompetencer inden for alle byggeriets aspekter og sikrer herved vores bygherre den bedste know-how til at foretage de beslutninger, der skal til for at gennemføre et byggeri.

Vi har altid dig i centrum og sikrer, at dine ønsker realiseres inden for den afsatte tid og økonomi.

Vi tilbyder følgende inden for bygherrerådgivning, projektering og byggeledelse:

 • Afleveringsforretninger
 • 1-års- og 5-års-eftersyn
 • Projektering af bl.a. arkitekttegnede huse, tilbygninger, tekniske installationer ventilationsanlæg, tag og facaderenovering mm.
 • Fagtilsyn
 • Kvalitetskontrol
 • Arbejdsmiljøkoordinering
 • Byggeanmodning
 • Bygningsrapporter
 • Byggeledelse
 • Licitation jf. tilbudsloven
 • Garantibehandling

Styring af offentligt og privat byggeprojekt kræver indsigt og kompetencer inden for f.eks. udbud, licitation, byggeret og naturligvis viden omkring de arbejdsprocesser, der skal udføres. Desuden er budget-, tidsplanlægning og byggestyring en vigtig egenskab, når du skal have gennemført et byggeprojekt.

Vi sørger for alt, og du skal derfor kun kommunikere med ét firma, nemlig os.

Ønsker du at høre mere om vores ydelser inden for bygherrerådgivning, projektering og byggeledelse, er du velkommen til at udfylde kontaktformularen eller ringe på telefon 70 70 15 31. Vi vender tilbage inden for 24 timer.

Hvad er en bygherrerådgiver?

En bygherrerådgiver, er bygherrens uafhængige faglighed og rådgiver. Klimapartnerens bygherrerådgivere bistår bygherrer og indgår i samspillet mellem fagtekniske rådgivere, entreprenører og leverandører mv.

Som bygherrerådgiver holder vi særligt fokus på tid, kvalitet og økonomi. Et byggeprojekt kan være en uforudsigelig og kompleks proces, hvor de beslutninger, man som bygherre træffer i byggeriets indledende faser, kan have store konsekvenser for projektets kvalitet, tidsplan og økonomi. Derfor klæder bygherren dig som kunde på til at træffe velovervejede og langsigtede beslutninger, der stemmer overens med bygherrens vision og forventninger til det endelige resultat.

Hvad er en bygningsrapport?

Formålet med en bygningsrapport er at give dig et overblik over bygningernes aktuelle tilstand samt fastlægge og prissætte det nødvendige drift- og vedligeholdelsesbehov over en 10-årig periode. Bygningsrapporten omfatter udvendige bygningsdele som fundamenter, facader, vinduer og udvendige døre, tage, opgangstrapper og skure.

Vores bygningssagkyndige har mange års erfaring med generel bygningsfysik og sikrer, at bygningsejeren får registrerede væsentlige og mindre væsentlige skader på bygningen. 

Efterfølgende udfærdiges en fyldestgørende rapport, der anskueliggør alle bygningens skader, og fremadrettet har de forudsætninger, der skal til for at drifte en bygning over en 10-årig periode.

Gnidningsfrit byggeri

Vi har kompetencerne til at udføre alt fra projektudviklingsfasen, til aflevering af det færdige byggeri. Som oftest er økonomien en vigtig parameter, og vi er derfor grundige i projekteringsfasen, hvor risici afdækkes. Styring, arbejdsmiljøkoordinering og ledelse af projekterne, varetages af vores ingeniører, der alle har baggrund inden for rådgivnings- og entreprenørbranchen.

Vi vil bruge meget energi på at forventningsafstemme med dig inden opstart af byggeprojektet. Ligeledes fokuserer vi på at udføre tiltag, som fordrer en gnidningsfri arbejdsproces, der i sidste ende vil gavne både kvalitet, tid og økonomi.

Klimapartneren har også dygtige arkitekter til både om-, ny- og tilbyg.

 

Arkitektarbejde ❯

Vi visualiserer dine drømme.

Bygherrerådgivning ❯ 

Lad ét firma tage styringen.

Køberrådgivning ❯ 

I tvivl, om du gør et godt køb?

Tilstandsrappport og Energi ❯

Tilstands- og energirapportering.

Statiske beregninger ❯ 

Få udarbejdet en statisk beregning.

Skimmelsager ❯ 

Få foretaget en analyse af dit indeklima.

Se et udsnit af vores tilfredse kunder. 

4.5 Stjerner baseret på 9 anmeldelser på Google