Vi foretager statiske beregninger af bl.a. ejerlejligheder i København og omegn

Klimapartneren er rådgivende ingeniører og foretager statiske beregninger af bærende konstruktioner mv.

Få udarbejdet statiske beregninger for dit drømmeprojekt 

Står du som boligejer over for at skulle udføre en tilbygning, ombygning eller renovering, kan det være nødvendigt at få professionel rådgivning omkring byggeriets statik.

Klimapartneren foretager statiske beregninger, når du skal have renoveret drømmelejligheden eller boligen, og du skal have fjernet bærende vægge, etableret badeværelse, ændret anvendelse af rum, herunder f.eks. køkken eller bad mv.

Ved valg af Klimapartneren sikres du en hurtigst mulig sagsbehandlingstid ved myndighederne, da vi varetager hele dit byggeprojekt.

Den statiske dokumentation kan omhandle følgende:

  • Dimensionerende laster, vind, sne- og nyttelaster
  • Spær- og bjælkelagsdimensionering
  • Optagelse af kræfter i ydervægge, skillevægge og tagkonstruktion
  • Vindkryds og stabilitet
  • Forankringer og fæstninger
  • Samlingsdetaljer søjler/ bjælker
  • Detaljeberegninger og detaljetegninger

I forbindelse med ombygning, tilbygning eller nedrivning af bærende konstruktioner skal der ofte forelægges statisk dokumentation, her kan tegningsmaterialet benyttes som arbejdstegninger for den udførende. Vi foretager statiske beregninger af alle slags konstruktioner og hjælper også gerne med den fulde projektering og andre projektbeskrivelser.

Interesseret i at høre mere om statiske beregninger? Udfyld kontaktformularen, og bliv kontaktet af en rådgiver inden 24 timer, eller ring på telefon 70 70 15 31.

Hvordan udføres en statisk beregning?

Vi regner efter gældende normer, men lægger en anstrengelse i at designe ud fra, hvad der er økonomisk mest fordelagtigt for bygherren. Det vil sige, at valget af materialer og de udførelsesmæssige udfordringer tænkes ind.

Vi har erfaring i at vurdere og beregne eksisterende konstruktioners tilstand og bæreevne. Alle bygninger bør eftersynes løbende, og Klimapartneren tilbyder som en del af pakken at udføre kontrol af de bærende konstruktioners tilstand. Ofte styrer vi det projekterede, så den aftalte kvalitet opnås inden for den afsatte tid og pris.

Vi udfører alt skitse- og tegningsarbejde i både 2D og 3D, hvis det ønskes. Desuden udføres visualiseringer af de bærende konstruktioner som ekstra illustrativ service på større projekter.

Lad også Klimapartneren stå for dit arkitektarbejde - Vi har mange års erfaring.

 

Hvad er en statisk beregning?

Vidste du, at det er lovpligtigt at forelægge en statisk beregning ved større ombygninger i din bolig? Inden du kan ansøge om byggetilladelse fra myndighederne, bør du derfor have den statiske beregning klar, så du kan medsende denne ved ansøgningen og nedbringe sagsbehandlingstiden. 

En statisk beregning udføres af et rådgivende ingeniørfirma og dokumenterer bæreevne og generel ydeevne ved modstand over for belastninger.

Arkitektarbejde ❯

Vi visualiserer dine drømme.

Bygherrerådgivning ❯ 

Lad ét firma tage styringen.

Køberrådgivning ❯ 

I tvivl, om du gør et godt køb?

Tilstandsrappport og Energi ❯

Tilstands- og energirapportering.

Statiske beregninger ❯ 

Få udarbejdet en statisk beregning.

Skimmelsager ❯ 

Få foretaget en analyse af dit indeklima.

Se et udsnit af vores tilfredse kunder. 

4.5 Stjerner baseret på 9 anmeldelser på Google